Harmonogram plánovaných aktivit

  Název
klíčové aktivity 
Dílčí body
klíčové
aktivity 
2019 2020
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KA1 Nástroje
prokomunikaci
s veřejností
Mobilní
aplikace
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Sdílení dobré
praxe

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sympozium                                             x  
KA2 Tvorba
strategického
dokumentu
Koncepce udržitelné
městské mobility 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
KA3 Vzdělávací
aktivity v
oblasti cílící
na rozvoj
veřejné
správy
Vzdělávací kurz:
Udržitelná městská
mobilita
                              x x x            
Vzdělávací kurz:
Efektivní
komunikace sveřejností
      x x x