GDPR

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem doložení monitorovacích zpráv poskytovateli o aktivitách v projektu pomocí prezenčních listin konaných akcí s cílovými skupinami a veřejností

Více informací

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy, uzavření, realizace, vypořádání, zveřejnění, evidence a kontroly smluvních vztahů/objednávek 

Více informací

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení personální agendy

Více informací