Kultura, sport a cestovní ruch

V této oblasti chce město vyvíjet aktivity, které povedou k elektronizaci a zpřístupnění dat kulturního charakteru s cílem všeobecně podpořit rozvoj kultury a cestovního ruchu v Milevsku a okolí.

Dílčím cílem v této oblasti je modernizace informačních a komunikačních technologií ve městě, především směrem ke zlepšení komunikace mezi Městským úřadem a občany, turisty a dalšími cílovými skupinami.

Plánované aktivity

  • aktualizace koncepce cestovního ruchu, rozšíření na region (strategický dokument)
  • koordinace kulturních aktivit (sjednocení webových informačních kanálů, vytvoření jednotné databáze s jediným výstupním kanálem, vytvoření sdíleného kalendáře kulturních akci)
  • šíření turistických informací (model pro méně známou, ale atraktivní lokalitu)
  • databáze zdrojů pro destinační marketing (SW)
  • řešení problému ubytovacích kapacit, revitalizace městských hotelů

Dokumenty ke stažení

Strategie rozvoje kultury a sportu