Co je Živé Milevsko?

ŽIVÉ MILEVSKO není pouze název celého projektu, ale odpovědí na nejdůležitější otázky, které si město Milevsko pokládá. Jedná se o projekt, který se zabývá stabilizací počtu obyvatel ve vzájemné propojenosti s nabídkou podnikaní, kultury, cestovního ruchu, dopravy a veřejných prostor tak, aby se eliminoval nepříznivý vývoj ve snižování počtu obyvatel, stárnutí populace a iniciovalo zlepšení životní úrovně ve městě a jeho okolí.

Propojenost historie, současnosti a budoucnosti vedla k zamyšlení a následně k akci. Vytvoření projektu, který bude ne na dobu jednoho, nebo dvou let, ale desetiletí vytvářet prostor pro vzájemnou spolupráci a po malých krůčcích povede město Milevsko a jeho okolí k prosperitě ve všech oblastech života v tomto krásném regionu.

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi:

1. Vzájemná spolupráce

ŽIVÉ MILEVSKO není pouze název celého projektu, ale odpovědí na nejdůležitější otázky, které si město Milevsko pokládá. Jedná se o projekt, který se zabývá stabilizací počtu obyvatel ve vzájemné propojenosti s nabídkou podnikaní, kultury, cestovního ruchu, dopravy a veřejných prostor tak, aby se eliminoval nepříznivý vývoj ve snižování počtu obyvatel, stárnutí populace a iniciovalo zlepšení životní úrovně ve městě a jeho okolí.

Propojenost historie, současnosti a budoucnosti vedla k zamyšlení a následně k akci. Vytvoření projektu, který bude ne na dobu jednoho, nebo dvou let, ale desetiletí vytvářet prostor pro vzájemnou spolupráci a po malých krůčcích povede město Milevsko a jeho okolí k prosperitě ve všech oblastech života v tomto krásném regionu.

Abychom Vám blíže přiblížili (polidštili) projekt Živé Milevsko, vybrali jsme několik témat a předkládáme vám odpovědi:

2. Podnikatelský Park Milevsko

Cílem záměru (projektu) Podnikatelský park Milevsko je vytvořit ve městě dobré podmínky pro start a rozvoj podnikání se zřetelným zaměřením na malé podniky.

Záměr vychází z premisy, že rozvoj podniků a podnikání je podstatný pro vytváření a udržení pracovních příležitostí v místě a je tedy jednou z cest, jak zastavit odchod zejména mladých lidí za zaměstnáním do větších center a tedy zbrzdit a případně zastavit pokles počtu obyvatel.

Do projektu Podnikatelského parku Milevsko vyústí téměř dvacetiletá snaha města o vytvoření příznivého prostředí pro podnikání.

Cílem je vytvoření chytrého, účinného a účelného prostoru, provozovaného zejména v počátečních fázích za přímé podpory města. Toto centrum bude podporovat podnikatelské aktivity ve městě a jeho okolí. Nechceme „montovny“ pro zahraniční pracovní síly, ale práci pro naše občany a přivítat nové rodiny, které zde zasídlí.

Záměrem města je vytvořit příznivé prostředí pro podnikání ve městě, nové a kvalitní podpůrné centrum s dlouhodobou perspektivou rozvoje. Park bude především sloužit podpoře podnikání, musí ale vyhovovat vysokým nárokům i z ostatních hledisek. Měl by proto představovat i nepřehlédnutelnou urbanistickou a architektonickou kvalitu, utvářet a organizovat lokalitu jako příjemný veřejný prostor, dbát přísně na ochranu životního prostředí i na rozšířenou sociální funkci.

V rámci parku budou postupně rozvíjeny jako základní segmenty:

1. Start-up centrum

2. Areál městského podniku

3. Zóna pro malé a střední podniky

4. Zóna pro větší podniky

5. Sociální zázemí (dětské centrum)

3. Cestovní ruch a infrastruktura

V oblasti cestovního ruchu se nabízí bezpočet využití potenciálu regionu. Asi největší možností se jeví vzájemná spolupráce s kanonií Strahovských premonstrátů, kde jsme nalezli společnou cestu ve vývoji cestovního ruchu. Milevský klášter by se mohl po uskutečnění připravovaných záměrů stát jednou z nejvyhledávanějších památek v ČR a možná i v Evropě.

 Dále se v propojenosti okolních obcí, města, kláštera a hlavně překrásné přírody připravují nové možnosti značených cyklotras, trekových a pěších cest, možná i prvního singeltreku v Jižních Čechách. Využití blízkých památek a vodních ploch jako nabídky pro nastartování cestovního ruchu. Představte si, že návštěvníci přijedou autobusem na prohlídku kláštera, ubytují se dle jejich možností v různých typech ubytování a využijí milevský region jako startovní a cílové místo svých aktivit.

 Ano, je třeba vybudovat infrastrukturu v ubytování a v dalších službách, ale toto se společnými silami dá velmi rychle zvládnou a zároveň je to příležitost pro podnikání a zaměstnanost. Přijeďte do Milevska a my se o Vás postaráme, něco vás to bude stát, ale budete se rádi vracet, protože vám připravíme zase něco nového – i takto bychom mohli oslovit zážitkové turisty.

4. Region (SMART REGION)

Poučili jsme se z chyb jiných měst a hned od začátku chceme zapojit město a obce celého milevského regionu, protože pokud chceme zajistit, aby se jednalo o proces dlouhodobý, nelze to ani jinak. Procento úspěchu se u tohoto projektu zvyšuje procentem zúčastněných a proto také uvádíme, že čím více projekt otevřeme, zvyšuje se jeho dlouhodobost a úspěšnost.

 Teď už nemusíte pouze stát a kritizovat, ale zapojit se a přispět – jde o náš region, naši obec, město a budoucnost. Aktivity obcí sdružených ve svazku a aktivity města Milevska společně s občany, podnikatelskými subjekty mohou vytvořit silný tlak a spojení např. při žádostech o financování, různých povolovacích procesech atd.

Dopravní obslužnost jednotlivých obcí je jedním z velkých témat celého regionu a proto byl tento směr vybrán jako jeden ze tří stěžejních směrů celého projektu.

5. Technologie

Technologie nás obklopují, ať se nám to líbí nebo ne. Využijme tedy smysluplně toho, co bude užitečné a nabídněme výsledky všem, kteří je potřebují a využijí. Třikrát podtrženě mluvíme o anonymních datech, ne o tom, kdo kdy kam jde, kde zaparkoval a kolik vyhodil netříděného odpadu do nádoby na tříděný odpad. Jde o data, která pomohou vyřešit dopravu, obchod, mobiliáře města a obcí. Pomohou chránit přírodu a šetřit energiemi.

Například veřejné osvětlení může svítit všude stejně, nebo v různých částech města v různých časech jinou intenzitou! Čeho tím dosáhneme? Snížení odběru elektrické energie, šetříme životní prostředí a občany od nadměrného světelného znečištění a můžeme pomoci například policii při dopadení „lumpa“ – jednoduše jim v některých částech města při zákroku budeme více svítit.