Podnikatelský park Milevsko

Rozvoj přímé podpory podnikání zejména malých a středních podniků v Milevsku a jeho okolí

Veřejný prostor a doprava

Tato oblast je zaměřena na vytvoření dopravního modelu města Milevsko a jeho okolí

Kultura, sport a cestovní ruch

Všeobecná podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v Milevsku a okolí.

aktuálně