Milý čtenáři,

Živé Milevsko se společností SmartPlan (http://www.smart-plan.cz/) vytvořili dotazník, který nám pomůže zjistit, jak je na tom doprava v Milevsku. Vyplnění dotazníku je velmi snadné a zabere maximálně pět minut.

Zajímá nás například jaké dopravní prostředky využíváte, jak jste s nimi spokojeni a co bychom mohli změnit.

Proč dotazník vyplnit?

V dotazníku máte možnost dát nám vědět, co podle vás ve městě funguje, co nefunguje a co můžeme zlepšit. Názor a vyjádření každého z vás jsou pro nás cenné.

Jak s dotazníky pracujeme?

Odpovědi v dotaznících vyhodnotíme jak z kvalitativního, tak z kvantitativního hlediska. Především nám ale pomohou určit vaši spokojenost s dopravou po Milevsku a nasměrují nás k tomu, co bychom pro vás mohli zlepšit. Dotazník je naprosto anonymní.

Proč to děláme?

Chceme dát Milevsku možnost stát se vyhledávanou rodinnou oblastí, nabízející zdravý životní styl a zapojení občanů do veřejného života města. Jedním z našich cílů je například definovat lepší propojení autobusového a vlakového nádraží či využití prostoru kolem a včetně autobusového nádraží. Chceme vytvořit veřejný prostor, který bude fungovat jako společný a bezpečný spojovací prvek jednotlivců i komunit. Chceme obohatit současnou infrastrukturu o kvalitnější spojení ale také řešit zdraví obyvatel z pohledu dopravy.

Jakou roli má společnost SmartPlan?

Slyšeli jste o Plánu udržitelné městské mobility? Je to iniciativa, která má pomoci Milevsku a hlavně vám obyvatelům zefektivnit jejich každodenní činnosti. SmartPlan se snaží město důkladně poznat, pochopit, jak funguje, vyhledávat příležitosti a zlepšit mobilitu i kvalitu života obyvatel. S Milevskem SmartPlan úspěšně navázal spolupráci a současně společně pracujeme na hloubkové analýze a studii, která bude implementována do reality. Vážíme si názoru každého občana a pracujeme tak, aby měl každý pocit zlepšení.

Ve zkratce?

Živé Milevsko se společností SmartPlan chce pomoci Milevsku být takovým městem, ve kterém by to žilo a ve kterém by se žilo hezky. A k tomu potřebujeme vás, abyste nám to pomohli definovat.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Vašeho času i vašich odpovědí si vážíme.

K dotazníku se dostanete klepnutím na obrázek níže…

Naši každodenní práci můžete sledovat na (https://www.facebook.com/zivemilevsko/):

Vítáme vaše názory, návrhy a připomínky k dotazníku. Kontaktujte nás na: info@smart-plan.cz

00