Veřejný prostor a doprava

Tato oblast je zaměřena na vytvoření dopravního modelu města Milevsko a jeho okolí s cílem zajištění všeobecného rozvoje dopravní infrastruktury ve městě a jeho okolí.

Doprava je jednou z prioritních oblastí veřejného rozvoje, proto je nutné se jí zabývat.

Plánované aktivity

  • vytvoření dopravního modelu města řešícího také MHD a spojení regionu s místy s větší nabídkou zaměstnání (strategický dokument)
  • využití moderních technologií k řešení dopravy a parkování
  • dobudování veřejného odpočinkového a aktivního prostoru (parky, dětská hřiště, sportoviště, rozvoj cyklotras a budování cyklostezek – v návaznosti na kulturu, sport a cestovní ruch)
  • zajištění pasportizace veřejného osvětlení, inženýrských sítí a komunikací
  • vytvoření 5 letého plánu rozvoje a obnovy města (který bude přístupný veřejnosti)
  • zřízení komise pro veřejný prostor (rada architektů)
  • tvorba územních studií veřejného prostoru (především centrum města)
  • proměna vozového parku na elektro a CNG