Podnikatelský park Milevsko

Tato oblast je primárně zaměřena na rozvoj přímé podpory podnikání zejména malých a středních podniků v Milevsku a jeho okolí.

Cílem je vytvoření chytrého, účinného a účelného prostoru, který bude podporovat podnikatelské aktivity ve městě a jeho okolí.

Součástí podnikatelského parku bude:
1. Podnikatelský inkubátor (Start-Up) s centrem obsluhy parku
2. Zóna pro mikro a malé podniky
3. Zóna pro střední a velké podniky
4. Prostor pro městský podnik
5. Zóna pro sociální zázemí

Plánované aktivity

  • vytvoření prostoru pro rozvoj podnikatelských subjektů se zaměřením na malý a střední podnik (se současným zachováním prostoru pro možný vstup velkého podniku)
  • nastavení dlouhodobé politiky podpory podnikání pro město i svazek obcí (strategický dokument)
  • rozvoj start-up programu, zahrnujícího prvky co-workingového centra (zaměření na inovativní nápady a myšlenky, sdílení know-how, nápadů znalostí a zkušeností)
  • vytvoření technologického zázemí v oblasti IT a administrativních služeb
  • třídění a likvidace odpadů s využitím inovativních technologií (se současným marketingem vůči veřejnosti na podporu větší odpovědnosti s nakládání s odpady)
  • spolupráce s firmami na inovativních a pilotních projektech
  • podpora učňovského školství
  • vytvoření dětského centra (ve spolupráci se soukromými subjekty)