IDC Smart City MaturityScape – shrnutí výsledků Město Milevsko

Milevsko se jeví nadprůměrně vyspělým městem v oblasti Smart Cities v rámci měst menší a střední velikosti, které IDC zatím evaluovalo. Vysoká míra vyspělosti je patrná zejména v souvislosti se strategickým uvažováním o problematice Smart Cities. Prostor ke zlepšení naopak existuje zejména v oblasti práce s daty.


Zdroj dokumentu: IDC (www.idc.com/cee)

 

 

00