Garant bude hlavní kontaktní osobou, na kterou se budou občané moci obracet se svými náměty, připomínkami a nápady.
Bude komunikovat a aktivně pracovat také s občany z menšinových skupin, kteří díky tomu budou moci lépe prosadit svoje názory a poznámky. Stejně tak bude aktivně pracovat s občanskou iniciativou žen, s níž bude rozvíjet genderovou politiku města.
Garant bude posléze názory občanů interpretovat směrem k MěÚ Milevsko.
Garant bude současně pracovat se sociálními médii, oslovovat a motivovat veřejnost a intenzivně s ní komunikovat. K tomu bude využívat osobní setkání s občany, kulaté stoly atd.
Garant komunikace s veřejností tedy nebude limitován tématy. Bude se zabývat všemi podněty od občanů, a to napříč tematickými oblastmi.
Pozice je plánována na celou dobu realizace projektu (24 měsíců), výše úvazku: 0,7.
Své CV zašlete na email: info@zivemilevsko.cz
Ukončení příjmu žádostí:12.2.2019
Osobní pohovory (1.kolo): 13-15.2.2019
Výběrové řízení (Hodnotící komise): cca.20.2.2019
Pracovní pozice: od 1.3.2019

00