Projekt ŽIVÉ MILEVSKO-SMART REGION byl poprvé veřejně představen těsně před letními prázdninami, a to 29.6.2017 v DK Milevsko. Pozvánka na 1. veřejné představení byla zveřejněna v týdeníku Milevské noviny, na stránkách města Milevska a také na stránkách společnosti SMM, s. r. o. Dále bylo pozváno cca 200 lidí, mezi něž patřili starostové obcí milevského regionu, podnikatelé, ředitelé základních a mateřských škol, zastupitelé a pracovníci úřadu, zástupci milevských organizací a sdružení atd.
Úvodního slova o projektu se ujal pan starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta, který představil projekt v širším pojetí a zmínil podporu úřadu města pro projekt.
Pan jednatel společnosti SMM s.r.o. mluvil o základních směrech – oblastech celého projektu, kde oblast Podnikatelský Park Milevsko tvoří nejstěžejnější část. V této oblasti bude řešena podpora malých a středních podnikatelů a také prostory pro společnost SMM na třídění odpadu.
Oblast Kultura a cestovní ruch cílí zejména na inventarizaci cyklotras v milevském regionu a vytvoření nových, navazujících cyklotras, dále vytvoření ubytovacích kapacit, vytvoření databáze kulturních aktivit v Milevsku a okolí, navázání spolupráce s premonstráty atd.
Oblast Doprava a veřejný prostor řeší v první řadě vytvoření dopravního modelu města Milevska a jeho okolí, využití moderních technologií v dopravě, parkování, budování odpočinkového a aktivního prostoru apod.
Nakonec proběhla i beseda s přítomnými občany, podnikateli, zástupci města… Bylo zde zmíněno několik konstruktivních poznámek k projektu, zkušeností a chyb z minulosti v podobných projektech, kterých je třeba se vyvarovat. Byli bychom rádi, kdyby se těchto besed účastnilo více a více občanů a přátel milevského regionu a zapojili se tak do děje a chodu celého projektu. Bylo by to jenom přínosem nám všem.

00