Živé Milevsko - Smart Region

 

4 321 269,90 Kč,

to je částka, se kterou budeme v průběhu dvou let pracovat na rozvoji města Milevska a celého regionu.
Poděkování za podporu projektu patří občanům regionu Milevska, vedení města Milevska, zastupitelstvu města Milevska, obcím regionu, zájmovým a podnikatelským organizacím a samozřejmě všem kolegům, kteří se na přípravě projektu podíleli.
O jednotlivých krocích projektu vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách  www.zivemilevsko.cz, FB,  při osobních setkáních a na celé řadě kulatých stolů a workshopů.
Zapojte se, ať ŽIVÉ je opravdu živé a SMART ať není pouze sebenázvem, ale vlastní AKCÍ.

Vít Král – hlavní koordinátor projektu

00