Dnes se konala beseda iniciativy Ženy pro Milevsko, která se uskutečnila v prostorách Městské knihovny v Milevsku. Zde má projekt Živé Milevsko své komunikační místečko a od minulého týdne je tu pro Vás připraven i tablet, kde s námi můžete komunikovat na FB či se na stránkách projektu informovat o připravovaných akcích a krocích.
Tématem besedy bylo tentokrát odchod mladých lidí z Milevska, kde nám studentka VŠE Kateřina Kafková představila výstup její seminární práce na toto téma a s kterou jsme v Živém Milevsku navázali spolupráci. Chceme jí pomoci zrealizovat dotazníkové šetření v celém ORP Milevska a oslovit především žáky a studenty škol regionu. Pozitivním zjištěním seminární práce bylo, že 41 % mladých občanů nezavírá dveře před návratem do Milevska. Je zde z jejich pohledu ale mnoho věcí, které jsou třeba zlepšovat. Mezi nejčastěji uváděnými byly: špatná dopravní možnost do větších hlavních měst, kulturní vyžití, služby – restaurace, kavárny…, bydlení, absence pracovních pozic pro vysokoškoláky atd.


Další téma, které si ženy na tuto besedu vybraly, byla výstavba kombinovaného hřiště s prvky workoutu a posilovny. Z jejich pohledu je nejvhodnější místo pro realizaci park nad letním sportovním stadionem, kde by neměly chybět i odpočinkové zóny – dostatek laviček.
Vítem Králem, hlavním koordinátorem projektu Živé Milevsko, byly nastíněny možnosti finančního krytí realizace hřiště a postupy řešení. Živé Milevsko připraví podklady pro jednání se zástupci města. O dalších krocích v této záležitosti vás budeme samozřejmě informovat.

Děkujeme ženám, že se do dění ve městě zapojují a těšíme se na další besedu s nimi.

Koordinátor projektu Živé Milevsko-Smart Region Vít Král

00