Ve čtvrtek 8.2.2018 jsme se podruhé sešli se zástupci a členy sportovních klubů, organizací a spolků. Pozváni byli také členové sportovní komise města, zaměstnanci Svazku obcí, kteří se zabývají dotačními programy, projektová manažerka města, členové zastupitelstva města a také se setkání mohli účastnit zástupci z řad veřejnosti.

Hlavním tématem setkání bylo představení nového jednatele společnosti SPOS, který pohovořil o vizích a plánech, kterými se bude společnost pod jeho vedením ubírat. Jedná se především o spolupráci mezi společností SPOS a kluby, snižování energetických nákladů sportovišť a hotelů, revitalizace sportovišť a ubytovacích zařízení.

Druhým tématem bylo financování sportu ve městě Milevsku. Město Milevsko vydá ročně 12,4 mil. Kč na sport, což činí 7,7 % z běžných výdajů celkového rozpočtu města. Důležitým a často diskutovaným tématem je také financování sportu z jiných zdrojů než z rozpočtu města, využití nabízených dotačních titulů na sport z JČ, MŠMT, atd. Sportovci se mohou se svými návrhy a náměty obrátit na projektové manažerky na městském úřadě nebo Svazku obcí Milevska.

V současné době je velkým tématem vytvoření Koncepce sportu města Milevska, na které chce město spolupracovat se členy sportovní komise, ale i se sportovci a s širokou veřejností.

Posledním tématem čtvrtečního setkání byl rozvoj a propojení cyklotras v celém milevském regionu. Živé Milevsko zatím v tomto směru spolupracuje s panem Janem Kubešem, který se stal milevským ambasadorem v oblasti cykloturistiky. Dále musíme poděkovat za diskuzi na našem FB, z které jsme mohli dle příspěvků uveřejnit dvě trasy v okolí Milevska. Plánujeme spolupráci s obcemi, sportovními organizacemi regionu a s podnikateli na rozšíření cyklistických tratí, vyvedení tras mimo komunikace a propojení našeho regionu s pootavskou a vltavotýnskou cyklistickou trasou. Dalším plánem v tomto směru je rozšíření nabídky o půjčovnu elektrokol a tím zpřístupnění cyklistické veřejnosti v regionu další zážitky na kole a vybudováním nabíjecích stanic pro elektrokola v obcích Zvíkov, Kovářov, Chyšky a samozřejmě ve městě Milevsku a přilákat do našeho regionu další turisty.

 

Děkujeme všem za účast a těšíme se na spolupráci.

 Vít Král – hlavní koordinátor projektu

PROJEKT „ROZVOJ KONCEPTU SMART CITY V MILEVSKU: ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION,

 registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341

00