Jako člen expertní skupiny JČ jsem kolegům navrhl vytvořit pilotní program expertní komise v regionu města Milevska.

25.10. jsme společně s panem Prof. Jaroslavem Vrbou CSc., navštívili lokalitu Pytlák, kde na rok 2018 připravujeme záměr vybudovat FIT a naučnou stezku od „Starého sídliště“, lesem až na louku u rybníku Pytlák a tím pro všechny věkové skupiny občanů a turistů vytvořit příjemnou odpočinkovou zónu s možností koupání ( kvalita vody je skvělá), napojenou na turistické a cyklotrasy kolem Milevska.
V roce 2018 bychom mohli na tyto prvky využít dotačního titulu na venkovní hřiště. (Omlouváme se za špatnou informaci ohledně 70% dotace – ta je určena pouze pro malé obce. Čerpali jsme z nabídky výrobce, kterou jsme obdrželi formou nabídky na rok 2018.)

Bylo by zajímavé propojit tuto iniciativu s iniciativou občanů (již jsme jednali s Jardou Kálalem), kteří se zabývají myšlenkou na vybudování fit-workout (viz. článek v MN) ve městě. Prakticky jde o ty samé cvičební prvky a mohli bychom tak vytvořit ucelený projekt pro Milevsko.
29.11. jsme s prof. Vrbou navštívili hlavní představitele Královské kanonie premonstrátů, kde jsme jim představili program expertní komise, který se chce zabývat managementem, hydrobiologii a kvalitou vod v regionu Milevska.

Dohodli jsme se, že Královská kanonie, experti ze skupiny JČ a město Milevsko se stanou v tomto programu partnery.

Vít Král – hlavní koordinátor projektu

00