Ve středu 11.10.2017 se konalo v Galerii M 2. veřejné představení projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION. Pozváni byli opět starostové obcí v milevském regionu, podnikatelé, zástupci města a milevských organizací a sdružení, pracovníci úřadu atd. Pozváni byli i občané a přátelé milevského regionu prostřednictvím tisku a sociálních sítí.

Moderace představení se ujali pan Vít Král, hlavní koordinátor projektu a paní PhDr. Libuše Kolářová, ředitelka vydavatelství JČTEĎ.

V první částí představení byla prezentována vize rozsáhlé obnovy milevského kláštera panem Ing. Václavem Šturmem z investičního oddělení Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Počítá se zde s renovací části areálu pro turistickou ubytovnu, lihovar, pivovar, sociální zařízení, parkoviště na 4. nádvoří a dokonce je v plánu i obnova rybníku v místech pod Klášterní ulicí. Pan Šturm zmínil, že obnova kláštera je otázkou několika let, ne-li desetiletí.

V druhé části večera představili mentoři oblastí projektu ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION, starosta Ivan Radosta, místostarosta Martin Třeštík a ředitel DK Milevsko Vít Kratochvíl, hlavní cíle projektu dílčích oblastí a konkrétní cíle v roce 2017 a 2018. Diskuse na toto téma byla opravdu živá, padlo zde několik námětů a věcných připomínek, např. že je třeba více propagovat město Milevsko a jeho okolí, tím můžeme nalákat potenciální investory a návštěvníky, spolupráce regionu je nutností, je potřeba se více zaměřit na sport, město má potenciál v tomto směru a také sportovní areály, kde je možné konat velké sportovní akce. Dále padly názory, kde by bylo třeba ve městě zapracovat na rekonstrukcích, změnách, obnovách či výstavbách. Projektový tým má veškeré podněty přítomných zaznamenané a bude se k nim postupně veřejně vyjadřovat. Pan Král, jako hlavní koordinátor projektu, slíbil, že určitě toto veřejné setkání není poslední, naopak, pro projekt je důležitý kontakt s občany milevského regionu a iniciativa k zapojení se do projektu je vítána. Nakonec poprosil přítomné o zamyšlení, co může město Milevsko a jeho okolí nabídnout a o zaslání těchto námětů členům projektového týmu.

Děkujeme všem za účast v Galerii M.

Bc. Lada Šetinová – hlavní koordinátor marketingových aktivit

00