POKUD VÁS ZAJÍMÁ, JAK HOSPODAŘILO MĚSTO MILEVSKO V ROCE 2018, TAK PRO VÁS MÁME AKTUÁLNÍ INFORMACE!

Město Milevsko v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 plánovalo hospodařit se schodkem rozpočtu ve výši 4,3 mil. Kč. V průběhu roku se rozpočet a plánované saldo několikrát změnil s tím, že konečný upravený rozpočet k 31. 12. 2018 přepokládal schodek přes 8 mil. Kč. Skutečnost je však nakonec zcela odlišná s velmi optimistickým výsledkem, a to s přebytkem ve výši 11,1 mil. Kč. Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti daňových příjmů, kde oproti rozpočtu se nakonec obdrželo o 7 mil. Kč více. Příjmy velice pozitivně ovlivnil nucený výkup akcií České spořitelny, po kterém na účet města Milevska přibyla částka 10,2 mil. Kč. Druhým faktorem, který ovlivnil celkový výsledek hospodaření, jsou úspory dosažené v oblasti běžných výdajů. V porovnání s upraveným rozpočtem se uspořilo přes 11 mil. Kč.

Město Milevsko v průběhu roku 2018 vynaložilo do realizace svých investičních záměrů částku přesahující 38 mil. Kč. Finančně nejnáročnější byla III. etapa kompletní rekonstrukce ulice Švermova, i proto se na tuto akci schválilo přijetí investičního úvěru.
Po ukončení hospodaření za rok 2018 a po odečtu splátek úvěrů z předchozích let ve výši 5,8 mil. Kč na účtech města zůstalo přes 68 mil. Kč. Tento pozitivní výsledek umožní městu realizovat další nutné investiční výdaje pro rozvoj města.

Přehled

 

00