První jednání s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově vedl pan jednatel společnosti SMM s.r.o., Vít Král, a po představení projektu a vzájemné shodě na spolupráci došlo na vybrání vhodného termínu k oficiálnímu setkání představitelů Kanonie a města Milevska. Oficiálního setkání dne 5.6.2017 se za město Milevsko zúčastnili pan starosta města Milevska, Ing. Ivan Radosta, pan místostarosta města Milevska, Mgr. Martin Třeštík, a pan jednatel společnosti SMM s.r.o., Vít Král. Za Královskou kanonii premonstrátů se setkání účastnili představený kláštera pan Michael Pojezdný a ředitel Evermod Gejza Šidlovský, O. Praem, dále za investiční oddělení kanceláře Královské kanonie premonstrátů pan Ing. Václav Šturm a autorizovaný architekt pan Tomáš Štajnc, který zpracovává studii nového generelu milevského kláštera. Na tomto setkání byly představeny jednotlivé body spolupráce mezi městem Milevsko a Královskou kanonií premonstrátů a otevřeny některé dílčí otázky budoucí vzájemné spolupráce v projektu ŽIVÉ MILEVSKO–SMART REGION.

00