Město Milevsko „otevírá dveře“ pro nové veřejné osvětlení.

Ve středu 4.4. 2018 zastupitelstvo města odsouhlasilo významnou modernizaci veřejného osvětlení. Z dotačního programu EFEKT 2018 jsme získali prostředky na obnovu téměř 170 bodů veřejného osvětlení (celkem je jich u nás asi 1200). Dotace hradí 50% výměny svítidel, proto jsme opravdu rádi, že rada města a zastupitelstvo města tento projekt jednohlasně podpořili, i když investice města bude v řádech milionů korun, protože v našem případě je nutná i výměna stožárů. Je zřejmé, že se rozhodovalo ve prospěch veřejnosti, a to je správná cesta. Jako první byly vybrány dvě lokality (Staré sídliště a celá lokalita Za Krejcárkem), které se v letošním roce rozsvítí o 70% úsporněji, moderněji, šetrněji k životnímu prostředí a hlavně bezpečněji. Všichni si přejeme, aby takové investiční akce pokračovaly i v příštím období a dařilo se veřejný prostor modernizovat systematicky s důrazem na zlepšení životní úrovně v našem krásném městě Milevsku.
Mgr. Martin Třeštík, Vít Král – za projektový tým Živé Milevsko

00