Město Milevsko s velkým potěšením oznamuje, že jeho projekt Živé Milevsko Smart Region, který již rok rozvíjí, získal záštitu hejtmanky Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské. Projektem se město zapojilo do konceptu Smart City, jehož hlavními tématy v Milevsku jsou podpora vzniku podnikatelského parku, vytvoření dopravního modelu města a využívání nových technologií pro komunikaci města s veřejností.
Udělení záštity je velkým povzbuzením a také zárukou, že město Milevsko i díky projektu bude zřetelně viditelné pro ostatní města a obce Jihočeského kraje. Cílem města a projektu Živé Milevsko ovšem není soupeření, ale naopak spolupráce s ostatními a sdílení především dobré praxe ve prospěch veřejnosti i našeho kraje.

Protože žádný projekt města nemůže být úspěšný bez zájmu a zapojení občanů, patří toto uznání a dík vedení města především všem jednotlivcům i skupinám, obcím regionu a firmám, tedy všem, kteří nám aktivně pomáhali a pomáhají.
Příjemné léto za celý tým přejí

Ing. Ivan Radosta a Mgr. Martin Třeštík

 

00