Ve středu v podvečer jsme se sešli se zástupci sportovních klubů, organizací a spolků z milevského regionu. Hlavní koordinátor projektu ŽIVÉ MILEVSKO, Vít Král, představil hlavní cíle a vize v oblasti Kultura, sport a cestovní ruch, mezi něž patří zejména revitalizace rybníku Pytlák, kde by měla vzniknout relaxační zóna. Momentálně probíhají jednání se zástupci Královské kanonie premonstrátů, kterým rybník patří.

Dalším cílem je revize a obnova cyklostezek v milevském regionu, a právě spolupráce s obcemi a sportovními organizacemi regionu. Stávající cyklostezky, např. Čtyřlístek, obsahují náročné profily a nejsou vhodné pro rodiny s dětmi. Cílem je tedy vytvořit stezku o vzdálenosti okolo 15 km, kde by součástí ní byl i dovedností úsek, který by obsahoval např. různé klopenky, brzdné dráhy a také úsek, kde by bylo možné děti naučit základní opravy kola, jako je výměna duše či nahození řetězu.

V neposlední řadě jako cíl projektu byly zmíněny rekonstrukce hotelů Sport a Stadion. Z řad sportovců byl tento cíl vítán, v dnešní době v Milevsku chybí důstojné ubytování pro přespolní sportovce v rámci pořádání soutěží a sportovních soustředění. Jak upozornil pan architekt Hlavín, je třeba se na tento problém dívat globálně, nezabývat se jen rekonstrukcí samotného hotelu, ale zajistit k hotelu i příslušné parkování, aby doprava v okolí sportovních zařízení při pořádání akcí nekolabovala.  Bez hotelu nebude Milevsko a jeho kulturní a sportovní rozvoj vzkvétat.

Zazněl zde i návrh na výstavbu druhé sportovní haly, která je potřebná hlavně v zimním období, kdy jedna hala kapacitně nezvládne program všech organizací a klubů. Pan architekt Hlavín navrhl oslovení premonstrátů, zda by nebylo možné vystavět sportovní halu např. na 3. nádvoří Milevského kláštera, která by sloužila všem a zároveň využít parkoviště, které je plánováno v rámci rozsáhlé obnovy celého areálu.

Dalším žhavým tématem vzniklé diskuse byla společnost SPOS, která nefunguje tak jak má. Padl návrh, že by se např. společnost měla stát příspěvkovou organizací, dále se všichni shodli na tom, že je nutné najít nového vhodného kandidáta na jednatele společnosti SPOS, který zajistí rozvoj sportovních aktivit, využitelnost sportovních zařízení a potřebnou revitalizaci vedoucí ke snížení režijních nákladů. Pan starosta, Ing. Ivan Radosta, a zároveň momentálně zastupující jednatel společnosti SPOS, představil výčet potřebných oprav na sportovních zařízeních a nebylo jich pomálu. Bohužel se tyto opravy nezrealizují ze dne na den, finanční rozpočet pokrýt vše najednou nezvládne.

Z řad sportovců zaznělo, že není možné dále otálet s revitalizací sportovišť, je potřeba začít věci řešit. Čím více se bude vše oddalovat, tím více se náklady na revitalizaci navýší.

Některé věci lze zvládnout i bez financí, jen svým přičiněním a na to se tu v poslední době zapomíná. Časy akcí „Z“ jsou pryč, ale pokud se chce, zvládne se hodně.

Potěšilo nás, že zájem o spolupráci v projektu Živé Milevsko v řadách sportovců je a v průběhu měsíce ledna se opět sejdeme na besedě a prodiskutujeme posun dílčích kroků v této sportovní oblasti.

Bc. Lada Šetinová – koordinátor marketingových aktivit

 

00