Problematická Dukelská ulice již má svou studii na odklonění dopravy nad 3,5 t od obytné zóny. Tím bychom chtěli dosáhnout zklidnění a zlepšení života v této lokalitě a ulehčení dopravy všem, kteří v Milevsku žijí, nebo podnikají. Nově by vznikl prostor na parkové úpravy a parkovací místa.
Zároveň dojde k propojení komunikací stávajících podnikatelských subjektů a nově vznikajícího Podnikatelského Parku Milevsko. V této studii jsou i některé vize architektů o umístění obytných domů – to jsou opravdu pouze vize a celá studie se bude ještě připomínkovat.
Jsme si vědomi, že zastavěné území není zcela v majetku města, ale jednáme s majiteli pozemků a seznamujeme je podrobně se záměrem, který by mohl sloužit všem.
Celou akci bychom rádi uskutečnili v roce 2019-2020 s maximálním využití financování z vhodných evropských dotačních titulů, s podporou krajského úřadu, města Milevska a v této lokalitě podnikajících subjektů.

Přejeme si úspěch tohoto projektu a uděláme vše pro to, aby se studie proměnila ve skutečnost.

Vít Král – hlavní koordinátor projektu

00