Vážení občané města a regionu Milevska,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili vaše potřeby a názory na téma rozvoje města a regionu Milevska.

Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovanou strategii rozvoje města a regionu v oblasti Smart City a zohlednit názory a potřeby občanů žijících v našem městě a regionu.

Vyplnění otázek je dobrovolné.
Dotazník k vyplnění naleznete zde: https://www.survio.com/survey/d/zivemilevsko-obcane

Sběr dotazníků bude ukončen 28. 10. 2018.

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.

Ing. Ivan Radosta, starosta města

Vít Král, vedoucí projektu Živé Milevsko

00