V Milevsku vznikla iniciativa s pracovním názvem: Z POHLEDU ŽENY

Tato otevřená iniciativa milevských žen, nebo také žen, které mají vztah k městu Milevsko je dnešní horkou novinkou projektu
Živé Milevsko Smart Region.

Nejedná se o feministické či politické hnutí, ale zapojení většího množství žen a jejich pohledu na dění ve městě (Gender). Na našem setkání jsme se dohodli, že se v první řadě budeme snažit věnovat zapojení žen při tvorbě veřejného prostoru – tedy vlastně na všem co se ve městě děje. Vzniká první soupis návrhů, které ženy ve veřejném prostoru trápí a které by chtěly ve městě změnit. Následně se určí priority námětů a ty se poté budou rozpracovávat do podoby jednotlivých projektů a předkládat vedení města jako podklad ke změnám, nebo jako součást řešení Z POHLEDU ŽENY. Námětů vzniklo ihned opravdu hodně a je vidět, že ženy mají chuť a energii řešit veřejný prostor, tedy prostor pro žití ve městě Milevsko, opravdu vážně a chytře – tedy SMART.

Otevřená iniciativa je otevřená proto, abychom umožnili všem ženám vyjádřit se k možným i nemožných tématům a tím zvyšovali šance na úspěch v rozhodování o dění ve městě a to vše s plnou podporou vedení města Milevska.

Tak Z POHLEDU ŽENY hodně dobrých nápadů pro Milevsko.
(informace, náměty, přihlášení, na email: info@zivemilevsko.cz)

Koordinátor projektu Živé Milevsko-Smart Region Vít Král

00