Zastupitelé města Milevska schválili ve středu 13.9.2017 na svém jednání zřízení samostatné organizační složky města od 1.10.2017 pro projekt ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION. Zřízení nové organizační složky je způsob pro efektivní fungování celého projektu a splnění jednoho z cílů záměru dotačního titulu.
Bc. Lada Šetinová – koordinátor marketingových aktivit

00